La teoria de la densidad electrónica molecular. Un nuevo modelo de reactividad en química orgánica.

Luis R. Domingo, catedràtic de química orgànica de la Universitat de València, i Fellow de la Royal Society of Chemistry británica, ha proposat modificar l’estudi de la reactivitat a través de la seua teoria de la densitat electrònica molecular (TDEM). L’aportació, publicada recentment en la revista 'Molecules' i finançada com a projecte d’excel·lència del MINECO entre 2017-2019 comporta superar el model que s’ha ensenyat en química orgànica des de fa cinquanta anys.

 

La Royal Society of Chemistry conta amb 50.000 afiliats en tot el mon, dels que apenes 3.000 tenen la distinció de Fellow. Aquesta categoría tan sols s'otorga a aquells investigadors que han realizat contribucions importants en el camp de la química. 

 

Luis R. Domingo rebutja en la seua teoria de la densitat electrònica molecular que les interaccions entre els orbitals moleculars, que és la base de la teoria dels OM frontera (OMF), puguen controlar la reactivitat química, perquè aquests no tenen cap significat físic.

 

“La proposta que presente permetrà descartar teories fortament establertes en química orgànica com són les regles de simetria de Woodward-Hoffmann, el mecanisme de les reaccions pericícliques o la teoria OMF, així com la recent teoria de distorsió/interacció que va elaborar Houk en 2007”, ha indicat Luis R. Domingo.

 

La contribució del professor Domingo a la química orgànica teòrica estableix nous conceptes i models de reactivitat que permetran modificar l’ensenyament actual en química orgànica, basat en models que es van elaborar en els anys 60 del segle passat.

 

Dia: 6 de abril de 2017

Hora: 12:00h

Lugar: AULARIO INTERFACULTATIVO

AULA  AF-13